tisdag 15 maj 2018

Den tysta våren närmar sig

Har just varit en vecka på Öland. Finaste vädret på många år så här tidigt i maj.
Men det finns något som oroar en fågelskådare som jag. Jag har märkt det i några år, men det tycks mig som om antalet fåglar minskar, åtminstone inom vissa arter. Har aldrig sett så få sädesärlor på Öland som i år t ex.
Men man ska väl inte förvånas. Vi människor bidrar ju ständigt till att livsbetingelserna för fauna och flora försämras. Dels bidrar vi till klimatförändringarna i stort, men också till olycklig miljöförstöring i det lilla.
Jordbruket är en stor bov i det hela med sin stordrift och giftspridning. Skogsbruket likaså, där vanlig skog försvinner i takt med hyggena och plantager träder i dess ställe.
Läste om en studie gjord i ett naturreservat i Tyskland, där man sett att en 70-procentig minskning av antalet insekter skett. Och minskar insekterna är inte bara fåglar illa ute. Insekterna är i själva verket grunden för att något ska växa och fortplantas. Utan insekter inga frukter och bär, ingen stapelgröda. Förutsättningarna för liv upphör.
Vi är inte där än, men vi är dessvärre på väg om vi inte blir mer ekologiska i vår hantering av naturen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar