torsdag 17 maj 2018

Centralisering - ökad risk att dö i kö

Såg SVT:s Dokument Inifrån om Måns Roséns utredning av den högspecialiserade vården (finns på SVT Play). Det var deprimerande. För att komma fram till önskade resultat (nämligen ökad centralisering av inte bara högspecialiserad, men så småningom alltmer vård) har utredaren Rosén lekt väldigt mycket med siffror trots förment vetenskaplig approach.
Det hela går ut på att specialiserad vård bara ska utföras på vissa sjukhus, främst de stora universitetssjukhusen i Stockholm, Göteborg och Malmö. På mindre sjukhus menar utredaren att man gör för få canceroperationer av vissa typer, för att det läkarna ska få tillräcklig övning och erfarenhet. "Man kan rädda 500 liv på ökad centralisering", menar utredaren.
Sedan försöker han leda denna tes i bevis, men tar inte bara med dem som avlidit efter svåra operationer, utan också dödsfall i förlossningsvård och palliativ vård (där folk dör i alla fall) i sin statistik.
Denna undermåliga utredning har nu hela riksdagen tagit till sitt hjärta och centralisering pågår för fullt på landets sjukhus, till väldigt många läkares stora förtvivlan. Man slår sönder fungerande verksamheter, menar man.
Men man bör också titta på regeringens direktiv till utredningen. Där görs klart att s k nivåstrukturering (dvs centralisering av olika typer av behandling) är önskvärd, vilket väglett utredaren lite väl mycket.
Framför allt står inget om det stora problem som redan finns och som ökad centralisering ytterligare kommer att bidra till, nämligen längre köer. Om bara några få sjukhus får utföra vissa operationer, så säger det väl sig självt att de sjuka får vänta längre. Så i förlängningen kanske det istället kommer att handla om liv som går till spillo i köer istället för att räddas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar