måndag 10 september 2018

S bedrev inte S-politik

Alla undrar varför socialdemokraterna gått tillbaka så mycket och blivit ett parti som är nästan "normalstort". Framför allt borde S själva ställa sig den frågan.
Även om jag själv inte är socialdemokrat har jag alltid tyckt att S varit en viktig del av vänstern. Man fick nytt hopp 2014 när S skulle ta över tillsammans med MP (och med stöd av V i budgetarbetet) efter åtta år med alliansens nedmontering av välfärden, där de med sämst förutsättningar fått ta mest stryk.
Men inte bara jag märkte snart att förändringen uteblev nästan helt. "Lagt kort ligger" var den slogan den S-märkta regeringen levde efter och behöll det mesta av alliansens politik. Endast inflytandet från V gjorde att några sociala reformer genomfördes. MP blev helt överkört.
Detta är förklaringen till S´fall. S bedrev inte längre S-politik. Och varför då rösta på S? En hel del av rösterna på SD är rena missnöjesröster från S-väljare och de som verkligen vill ha välfärdspolitik värd namnet har gått till V.
Man får hoppas att S gör en ordentlig valanalys. Tyvärr verkar de mer intresserade av att samarbeta med borgarna och väldigt många socialdemokrater är inte intresserade av att S gör det.
Och partiet kommer att sjunka än mer om man inte ändrar på det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar