måndag 3 september 2018

Klargörande om centerns politik

Partiledarutfrågningarna gav i alla fall en lite klarare bild av partierna. Men utfrågarna kunde ha gått hårdare åt Jimmie Åkesson. Han kom undan alla frågor utanför migration och integration med att han inte kunde siffrorna. Inte för att sifferexcercis är något att stå efter, men han verkade ha dålig koll på det egna valmanifestet. Och inte ett ord om "essens"-frågan från utfrågarna. SD menar ju att det finns en "essens" i varje människa som gör att hon alltid står för en viss kultur. Det är det nya ordet för ras.
En person vars politik verkligen förtydligades var Annie Lööf. Det blev mycket tydligt att för centern är arbetsgivarna och ägarna alltid viktigast. Miljöpolitiken får inte störa skogs- och markägare och arbetslivet ska helt skötas på arbetsgivarnas villkor. För Annie Lööf finns inte verkligheten för en anställd som mist jobbet och är 58 år. Det ska bara gå att bli återanställd på något märkligt sätt.
Hon vill få bort turordningsreglerna i LAS. Här finns bara arbetsgivarperspektivet. Hur detta ska gå ihop med Löfvens önskan om samarbete med centern är en gåta. Det borde i alla fall vara så att för S är en sådan politik helt omöjlig. Men man vet aldrig. Därför är det säkrast att rösta på det enda vänsteralternativet i svensk politik om man vill ha kvar ett låginkomstperspektiv. Så rösta på vänsterpartiet i så fall.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar