måndag 12 mars 2018

Arkiv som svarta hål

Svensk förvaltningstradition verkar vara på väg att försvinna. Antingen på grund av okunskap eller medvetet.
När man hör Maria Åberg, Transportstyrelsens förra generaldirektör, verkar det vara brist på kompetens. Hon verkar inte ha varit medveten om vilken typ av information Transportstyrelsen hanterade. Så blir det ju ofta när man tillsätter chefer i toppen som inte har grundkunskap om den verksamhet de är satta att leda. Mycket vanligt i förvaltningar idag. Chefstjänster är ofta belöningar, åtminstone på den nivån.
När det gäller den medvetna ignoransen av hur svensk förvaltning ska fungera har vi exemplet UD och kampanjen för att sitta i FNs säkerhetsråd. Här har man inte diariefört några handlingar. Det måste ha gjorts medvetet för att undvika att journalister och allmänhet ska hitta informationen.
Visserligen är kunskapen om arkivkunskap väldigt låg i många myndigheter inklusive regeringskansliet. Ju färre fasta tjänster och alltfler visstidsanställningar gör att man inte utbildar anställda på samma sätt som nyanställda med fasta tjänster. De erbjuds ju oftast utbildningar om hur svensk förvaltning fungerar (eller borde i alla fall). Men folk som får ett visstidskontrakt har ett slutdatum (även om det ofta förlängs tills lagen säger att man blir "inlasad", då åker man ut) och varför lägga utbildningskrut på dem? Så ser dagens myndighetsarkiv också ut som svarta hål i mångt och mycket.
Det försvårar historisk forskning och ansvarsutkrävande, underlättar fusk och gynnar inte minst spridning av falska uppgifter, då det är svårt att verifiera saker utan underlag.
Förvaltning och arkiv låter inte så sexigt. Men utan dem vittrar staten sönder.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar