lördag 3 mars 2018

Vi måste förgifta bina... eller?

Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA, har nu konstaterat att bekämpningssmedel som innehåller vissa s k neonikoteonider är skadliga för bin och humlor (surprise surprise). Rapporten från EFSA visar också på risker som inte tidigare rapporterats.
Bin och humlor (och andra pollinerande arter) är livsviktiga för vår långsiktiga överlevnad. Men när det gäller den kortsiktiga överlevnaden handlar det om lönsamhet. Att sluta med bekämpningsmedel innebär för de flesta odlare alltför stora avbräck i en lantbrukares ekonomi. Och slutar lantbrukarna, så försvinner ju det odlade också.
Detta är ett exempel på miljöfrågornas dilemma. Det som är bra för oss på kort sikt är dåligt på lång sikt. Men vi måste överleva på kort sikt.
Kanske är jordbrukssubventioner trots allt en väg att gå. Vi behöver vårt jordbruk av många skäl, både ur försvarsperspektiv, förvaltning av landskapet och för att import av allt i längden blir mycket dyrt.
Så vi måste tänka längre om vi ska ha bin och humlor i framtiden. Annars dör landskapet ändå ut på sikt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar