måndag 26 februari 2018

Friskolor tränger ut begåvade studenter

Nu har problemen med friskolorna fått ytterligare en dimension. Inte nog med att det sätts glädjebetyg på löpande band i (de flesta av) dessa skolor. Nu visar en rapport från Skolverket att de som gått i kommunala skolor har bättre resultat på högskolan än dem från friskolorna, trots att friskolestudenterna har högre betyg.
Detta orsakar ju att studenter från kommunala skolor missgynnas vid antagningen till högskolan eftersom den sker efter betyg. Denna orättvisa måste kommas tillrätta med. Antingen har man andra kriterier än betyg vid antagning till universitet och högskola eller så måste betygsättningen bli mer jämlik över landet. Förr rättades alla nationella prov (centralprov som de kallades) av helt utomstående. Det vore ju den enklaste lösningen. När det gäller yrkesinriktade högskolor bör antagning kompletteras med inträdesprov.
Allra enklast vore förstås att förstatliga skolan och slopa de lekstugekoncerner som gör Sverige till åtlöje med sin marknadsbaserade skola.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar