lördag 9 juni 2018

Domstolen slår fast: Inget Nobelcenter på Blasieholmen

Nu är förespråkarna för ett Nobel Center på Blasieholmen desperata. Mark- och miljödomstolen har avrått från bygget. Nobelstiftelsen protesterar i en debattartikel i DN mot domstolens skäl att säga nej till centret.
Bl a hänvisar de till riksintresset. "Nobelpriset är kanske den mest kända företeelse som Sverige internationellt förknippas med" skriver de. Det må så vara, men varför detta riksintresse ska manifesteras just på Blasieholmen finns det inga argument för. (Dessutom; det mest kända Nobelpriset är det i litteratur och det har ju Svenska Akademin själva sett till att solka så gott det går).
Särskilt inte när man ser den bild som hör till artikeln. Bilden visar hur centret skulle se ut där på Blasieholmens udde. En jättelik koloss á la husen runt Sergels Torg som från sjösidan helt skymmer Nationalmuseum och vyn vidare mot slottet. Det påminner om det sämsta i 60-talets arkitektur, guld eller inte.
Det är svårt att tänka sig detta hus på något ställe överhuvudtaget, men absolut inte i centrala Stockholm vid vattnet. Få motsätter sig ett Nobel Center, men att det ska ligga på Blasieholmen finns det knappast stöd för, opinionsmätningar eller ej.
Mark- och miljödomstolen har sagt sitt. Det krävs prövningstillstånd för att ta ärendet vidare. Måtte de inte få det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar