måndag 3 augusti 2015

Vilka faror svävar vi medborgare i?

Två nyheter i dagarna visar hur det kan gå när konkurrensen är stor, eller när samordningen inte fungerar. Det gäller dels den svenska järnvägen, där man nu talar om sprickor i rälsen som kan brista när som helst. Dels gäller det bussar i passagerartrafik som vid en kontroll visade sig ha ibland livsfarliga brister.
Aftonbladet skriver: "Resultatet visar att 38 av de 161 passagerarbussar som polisen stoppade hade olika typer av brister.
En förare misstänks ha kört med förfalskat förarkort. Sju av bussarna hade någon typ av tekniskt fel. Det mest allvarliga var en buss som fick körförbud på plats på grund av läckande bromssystem. Något som är rent ut sagt livsfarligt, menar Mats Östman, tillförordnad chef på polisens trafiksektion Mitt.
– Det är väl ett tecken på den konkurrenssituation som finns, att man kör så länge det bara går i stället för att reparera i tid."
69 av förarna misstänktes också ha misskött kör- och vilotider och flera färdskrivare var manipulerade.
När det gäller järnvägen är Trafikverket ansvarigt och vi vet ju redan att det mesta inte fungerat inom den myndigheten på senare år. Mats Östman på trafikpolisen säger också att eftersom antalet trafikpoliser halverats har gör man inte längre lika många kontroller som för åtta år sen.
En slutsats man kan dra är att jakten på vinst får företag och myndigheter att strunta i självklart underhåll. När dessutom kontrollinstanserna också brister svävar vi medborgare kanske i en massa faror vi är omedvetna om. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar