söndag 1 februari 2015

Vad hjälper förbättrade tåg mot sliten järnväg?

SJ satsar nu stort på nya X2000. De har sänkt priserna för förstaklassbiljetterna och ska pressa tiden mellan Stockholm och Göteborg med ytterligare 4-7 minuter. Samtidigt får de en konkurrent på sträckan, när MTR sätter in tåg där.
Men så länge alla ska gå på samma gamla utslitna järnväg, där kontaktledningarna faller som käglor vid minsta blåst eller snöfall och växlarna slår fel, spelar aldrig så mycket komfort eller snabbhet någon roll. Särskilt inte om det nu ska gå fler tåg på den redan överbelastade linjen. De kommer inte att kunna köra fortare så länge järnvägen är så dåligt underhållen som nu och de olika bolagen inte kommunicerar med varandra.
Man kan väl inte räkna med att vår regering kommer att återförstatliga järnvägen. Då borde åtminstone komforten öka också i andra klass. Eller att biljettpriserna sänks där också, så att fler kommer att trivas på de stillastående eller försenade tågen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar