lördag 24 mars 2012

Sverige - snart Europas liberalaste land

Läs den här artikeln i SvD Näringsliv. Den ger en tydlig bild av Sverige idag. Inget annat västeuropeiskt land har gått så långt i liberalisering som Sverige. Skolor kan köpas på Blocket, arbetskraftsinvandring i branscher som driver lönedumpning, tåg som trängs på överbelastade banor med ett biljettsystem som ingen begriper osv.
Men Stefan Stern, f d statssekreterare hos Mona Sahlin, jobbar nu med privata skol- och äldrevårdsföretag.
"Privata vinster är inte något problem om det offentliga ställer ­tillräckliga kvalitetskrav. Och moderna människor vill välja själva.
– Det var ju det här vi ville! utbrister Stern. Den svenska ­modellen har skapat människor som inte är så auktoritetstroende. Som är kapabla att göra egna val. Då får Socialdemokraterna inte framstå som ett parti som inte ser deras frihetslängtan. "

Jag tror att ganska många socialdemokrater skulle säga att det inte var det här vi ville. Ganska många skulle istället hålla med vice partiledaren Nick Clegg i brittiska liberaldemokraterna:
”Friskolorna får inte bli ett ­reservat för de privilegierade – skumma av de bästa eleverna och lämna resten åt sitt öde, och orsaka problem och stjäla resurser från skolor i närheten”.
I Sverige är det bara Vänsterpartiledaren Jonas Sjöstedt som skulle säga något liknande.´


Ja, dessvärre är det så. Så välkomna alla socialdemokrater som inte sätter likhetstecken mellan frihetslängtan och privatisering.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar