onsdag 14 mars 2012

En sorts prostitution

Jag är glad att vänsterpartiet är emot surrogatmödraskap. Det är bara ett annat sätt att prostituera sig, dvs sälja sin kropp för andras behov.
Och det är ju knappast den välbeställda kvinnan i en västerländsk (eller indisk eller kinesisk) förort som blir surrogatmor. Snarare är väl hon (och han) köparen. Det är de fattiga, i behov av pengar, som blir surrogatmödrar.
Sen är det också en märklig syn på barn. De blir en handelsvara. Vi är ju faktiskt skapta för att skydda vår avkomma. Vi har alla läst både skönlitterära skildringar och biografier om med vilken vånda många kvinnor/flickor känt när de blivit tvungna att lämna bort sina nyfödda barn av olika skäl. Att sälja något som växt i ens egen kropp är inte vilken affärstransaktion som helst. Finns ångerrätt hos köparen? Och hos säljaren? Och vad händer om fostret dör i ett sent skede i graviditeten eller är dödfött? Ska hela eller delar av köpesumman gå tillbaka? Har surrogatmodern misskött sig så fostret kommit till skada? Här kommer lagstiftaren att få problem.
Det är en sorglig utveckling när vi t o m börjar kapitalisera på barn. Men nu finns förhoppningsvis ingen majoritet i riksdagen för förslaget.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar