måndag 19 mars 2012

Fartblinda chefer bryter samhällskontrakt

Man kan verkligen konstatera att kapitalismen löpt amok när man läser om bankchefernas lönelyft. Utan att skämmas tar de ut 15-20 procent i högre lön plus ännu mer förmånliga pensionsavtal. Samtidigt som personalen skärs ned och manas till återhållsamhet i sina lönekrav och att de måste ta samhällsansvar.
De höga lönelyften bekostas dels med undermåliga löner till stora delar av personalen, dels av ohemula räntor på bolån och avgifter för pensionssparande och andra tjänster som kunderna står för.
Här är inte tal om samhällsansvar. Totalt fartblinda fortsätter de sin utplundring av dem som står för deras välstånd. Det finns inget olagligt i det de gör. Men de gör något med vårt samhälle som i längden leder till ökad kriminalitet och utanförskap. De bryter ett samhällskontrakt med sin girighet. Alltför stor ojämlikhet skapar spänningar.
Till dessa roffare hör också de företag som inte betalar skatt i Sverige. De tror det räcker med att de skapar jobb. Men de är faktiskt helt beroende av den kompetens som de som utför jobben besitter. Utan dem är de ingenting. Det är det som samhällskontraktet går ut på.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar