torsdag 22 mars 2012

"Den svenska modellen" finns inte mer

43 procent av svenskarna lever upp sin lön varje månad och har ingen sparbuffert. Det är nästan hälften av den arbetande befolkningen. Och i en artikel från nyhetsbyrån Reuters konstateras att Sverige har haft den största ökningen av klyftor i samhället av alla de 34 OECD-länderna de senaste 15 åren. EUs statistiska organ Eurostat slår fast att efter Bulgarien har Sverige den högsta procenten risk för befolkningen att bli fattig.
Det går fort utför i alliansens Sverige. Och Schlingman kommer att få allt svårare att beskriva Sverige i termer av "den svenska modellen" som beundrats över hela världen, för den finns inte mer. Vad ska vi med stabila statsfinanser när de inte används till alla medborgares fromma?
Istället vill särskilt centerpartiet, som nu bjuder över folkpartiet, sänka alla ingångslöner. Lönesänkningen ska nu gälla alla som börjar ett jobb, inte bara ungdomar, utan också t ex invandrare. Hur ska de kunna leva på löner på 12 ooo i månaden före skatt, kanske med familjer att försörja?
Våra politiker måtte leva i en helt annan värld, trots att medierna numera faktiskt fylls av bevis på hur eländigt det står till på många områden i vårt land. Vilken sanslös cynism som visas de människor som redan har det svårt att få ekonomin att gå ihop, samtidigt som bankchefer m fl kammar hem miljoner om året i bonusar och förmåner.
Kommer osökt att tänka på Hoola Bandoolas gamla sång "Keops pyramid". Sista versen handlar om ett folk som byggde ett torn som blev så högt "att de där uppe och därnere inte längre förstod varandra. Och då rasade tornet samman"......

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar