söndag 10 mars 2013

Inte bara i biståndet det finns korruption

Hanne Kjöller skriver i DN om att biståndet ger ökad korruption i Uganda. Och det stämmer att ju mer pengar ju större risk för korruption. Å andra sidan är det just biståndet som stött Ugandas möjligheter att ha en riksrevision, så det mesta har två sidor.
Man talar ofta om korruption när det gäller utvecklingsländer och bistånd. Och korruptionen är utbredd där. Men vi ska inte slå oss alltför mycket för bröstet här hemma. I takt med att alltfler offentliga verksamheter privatiseras, ökar också korruptionen här. Det har vi redan sett i ett antal uppmärksammade fall.
Det är dessvärre så att där mycket pengar går in, går ofta moralen ut, åtminstone om man har egenintressen i verksamheten. Det är ingen tillfällighet att Sverige sjunker i det internationella korruptionsindexet från Transparency International.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar