söndag 20 augusti 2017

Rösta ned budgeten

Alliansen undergräver politiken. Nu ropar man på misstroendeförklaring om socialdemokraterna lägger in några skattehöjningar i budgeten.
Man har uppenbarligen helt glömt den gemensamma överenskommelsen om att man röstar igenom en hel budget och inte delar av den. Men ännu värre: man vill använda instrumentet misstroendeförklaring mot politiska förslag. Det betyder ju faktiskt i förlängningen att en regering inte kan bedriva sin egen politik. Varje gång regeringen lägger fram något oppositionen inte gillar, kan man hota med misstroende mot den ansvariga ministern. Det skulle lamslå varje minoritetsregering. Oppositionens roll är att opponera mot för dem misshagliga förslag, men inte att använda ett instrument som är till för att klandra statsråd som man uppfattar har gjort fel. Redan nu har det gått inflation i KU-anmälningar, men misstroende är ett starkare instrument.
Har alliansen någon ryggrad får de väl ta konsekvenserna av sitt missnöje och rösta ned hela budgeten. Och då avgår regeringen. Det är så den nuvarande överenskommelsen ser ut. Vill man ha en annan ordning får man sätta sig ned med alla partier och bestämma något annat.
Men att bara kliva ur överenskommelser är ju alliansen expert på. Tänk bara Decemberöverenskommelsen, där deklarerade först KD och sedan de andra att de klev av den. Men de törs inte rösta ned hela budgeten, då skulle de ju få börja ta ansvar. Så istället missbrukar de misstroendeförklaringen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar