onsdag 30 augusti 2017

Ska Hultqvist bidra till kärnvapen i Östersjön?

Enligt bl a AB har den amerikanske försvarsministern (Mad Dog kallad) skickat ett brev till vår försvarsminister Peter Hultqvist och varnat Sverige för att skriva på FN-konventionen om att lägga ned världens alla kärnvapen. "Det kan försvåra det svensk-amerikanska samarbetet", uttrycker han.
En gång verkade vår statsminister för att Östersjöområdet skulle bli en kärnvapenfri zon. Men det var ju Olof Palme, en minister som vågade stå för en egen politik. Idag bockar och bugar vår regering för USA, så de kommer väl inte att våga skriva på denna självklara FN-konvention.
Istället ökar vi närvaron av alla möjliga vapen i vårt närområde när USA tillåts komma in med sin arsenal här. Och ryssarna svarar med samma mynt och så har hotbilden eskalerat.
För det har ju Putin själv sagt, att om Nato närmar sig "måste vi svara", som han uttryckte det. Peter Hultqvist är omhuldad av regeringen, inte minst Stefan Löfven. Men ska han gå till historien som den som försatte Sverige i ett allvarligare säkerhetsläge? Då är det verkligen dags för misstroende.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar