tisdag 7 februari 2017

Hans Rosling - en seriös entertainer

Jag lärde känna professor Hans Rosling i samband med att jag arbetade med FNs åtta millenniemål. Där var hans pedagogik ett ovärderligt hjälpmedel för att förklara svåra samband.
Jag bjöd in honom till bokmässan i Göteborg 2003, där han för första gången i större publika sammanhang fick visa sin rörliga statistik för att förklara världens utveckling.
Hans Rosling blev sedermera världsberömd och fick många tillfällen att använda sina drastiska exempel i utvecklingsfrågor för många av världens viktiga ledare.
Man minns hur han talade journalistik med en dansk journalist och menade att den ytliga händelsestyrda journalistiken ger en felaktig världsbild. Han slängde upp sin sko på bordet och sa att "det är som om du skulle beskriva mig enbart utifrån min fula sko" Skulle det ge en rättvis bild?
Han var en av de mest optimistiska personer jag mött. Glaset var alltid halvfullt. I denna tid av "alternativa fakta" skulle han behövas mer än någonsin. Han var en oerhört seriös entertainer. Han kommer att fattas oss alla.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar