onsdag 8 februari 2017

Länsstyrelsens dubbla tungor

Länsstyrelsen är kritisk till den översiktsplan som Stockholm stad just nu har ute på remiss. De är oroliga för att det byggs för mycket bostäder, framför allt i innerstaden. Man menar att här finns riksintressen som måste bevaras och pekar bl a på City med sina mastodonthus från 70-talet. Arkitekten Celsings betongbrutala stadskärna får inte rubbas.
Desto märkligare är det då att Länsstyrelsen, som i princip enda remissinstans, står bakom bygget av Nobelcentret på Blasieholmen. Alla övriga remissinstanser motsätter sig denna guldkub på en så framträdande plats och förutom att man då måste riva (enligt bl a Skönhetsrådet) kulturellt värdefulla hus på platsen, passar detta schabrak överhuvudtaget inte in i miljön vid Stockholms vatten (vi har redan det avskräckande Stockholm Waterfront bredvid Stadshuset).
Så hur ska Länsstyrelsen ha det? Varför är det viktigare med ett Nobelcenter på Blasieholmen än fler bostäder i City?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar