måndag 6 februari 2017

Lööfs flyktingpolitik bara human vid ankomsten hit

Det går bra för Annie Lööf. Hon har opinionen med sig och alla säger att hon är tydlig. Ja, men vad är det hon säger?
Hon säger t ex att nyanlända ska få jobb till lägre löner. Hur låga då? Lägre än minimilönen? Lägre än andra som jobbar med samma sak?
Hon verkar inte tänka längre än näsan räcker. Hur ska en nyanländ person någonsin kunna integreras om vederbörande redan från början diskrimineras lönemässigt? Lööfs argument är förstås att det är så de överhuvudtaget ska få jobb. Men dels är då den nyanställde lönediskriminerad från början, dels konkurrerar denna person med andra som skulle kunna få jobbet till en normal lön. Det hela kommer m a o att leda till en nedåtgående lönespiral som bara gynnar arbetsgivaren.
Hur ska de nyanlända dessutom klara sig på dessa minimala löner? Bidrag är ju ett rött skynke för Lööf & co. Samtidigt som man vill ha marknadshyror och där dagligvaror ökar i pris snabbare än reallöneökningarna.
Lööf är fortfarande nyliberal och därför alltför långt från verkligheten. Hon må ha en human flyktingpolitik, men när det kommer till hur de ska klara sig här blir det svårare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar