torsdag 26 oktober 2017

Patientsäkerheten är borta

"Patientsäkerheten är inte hotad", säger sjukhusledningarna hela tiden, trots personalbrist och uppskjutna operationer.
Men nu finns svart på vitt att patientsäkerheten faktiskt är hotad, när inte ens cancersjuka blir opererade i tid. Nu har ett antal fall redovisats, där cancersjuka fått vänta så länge att sjukdomen spritts och patienten kanske inte längre går att rädda.
Rimliga löner för sjukhuspersonalen och rimliga arbetsvillkor är det som kan rädda patienterna. Att anställa fler till bra löner är alltså recept ett. Recept två är att inte låta kreti och pleti öppna vårdcentral där behoven redan är tillgodosedda, så att resurser som behövs till vården, går i fickorna på allehanda företag.
Med mer personal blir det också möjligt att förbättra arbetsvillkoren, så att människor inte behöver jobba ihjäl sig.
I förlossningsvården skickas patienter utomlands när det inte finns plats. När det gäller dödssjuka låter man dem dö.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar