måndag 23 oktober 2017

Kvinnor måste säga ifrån tydligare

Ingen ska dömas ohörd sägs det. Kvinnouppropet #metoo visar dock vilka som ofta inte blir hörda alls. De som vågar anmäla eller bara säga till en chef om att de blivit sextrakasserade av en kollega, viftas oftast bort på olika sätt. Är chefen en man kan redan det vara ett hinder. Han kanske känner igen sig själv i beskrivningen av vad som hänt. Då bär det emot att ta upp saken med en medarbetare som kanske kan lyfta fram exempel där chefen själv betett sig sexistiskt.
Det är otroligt att höra dessa män säga att de inte förstod att de gått för långt, när de tryckt upp kvinnor mot väggen och tafsat. Men det handlar förstås också om kvinnors rädsla att inte vara till lags om tafsaren är en överordnad och denne kan bestämma över kvinnans jobbsituation.
Men det är inte bara viktigt att män förstår att tafsande inte är OK. Kvinnor måste också ge väldigt tydliga signaler om att det inte är OK. Så skärpning behövs i alla läger.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar