söndag 2 juli 2017

Inget studiestöd till religionsstudier

Läser att Sverige, via CSN, betalat drygt två miljoner till personer som vill studera religion i Saudiarabien. Det är ju helt barockt. I Saudiarabien tillämpas ju den mest inskränkande sortens islam.
Det finns ingen anledning att betala studiestöd till människor som vill studera religion överhuvudtaget. Religion som ska utövas, i form av präster, imamer och rabbiner m fl, får se till att deras samfund betalar deras utbildning. Finns ingen anledning för svenska staten att göra det. Nu är ju också svenska kyrkan skild från staten, så då bör prästutbildning bekostas av kyrkan själv.
Religionsforskning är en annan sak och där får ju forskare söka medel ur olika fonder, men där finns väl även visst statligt stöd (tror jag), men forskning är ju vetenskap.
Teologi är ett ämne vid svenska universitet, men vad jag förstår handlar det om religioner i största allmänhet och inte om någon specifik religion. Så där kan ju studiestöd vara motiverat.
Men all religionsutövning eller studier för detta ska inte ha pengar från staten, liksom heller inte religiösa skolor eller förbund. Sverige är en sekulär stat, där religion utövas privat, dvs utan inblandning från staten eller andra myndigheter. Folk får tro vad de vill, men inte för skattepengar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar