måndag 22 maj 2017

Euro för alla - spiken i kistan

Ett dokument från EU har läckt till Frankfurter Allgemeinde om ett beslut att alla EU-länder ska ha euro år 2025, även Sverige. Trots vår folkomröstning ska alltså denna fråga upp på bordet igen.
Ett av EUs stora misslyckanden är ju just eurosamarbetet. Det är väl egentligen bara Tyskland som vunnit på det. Länderna i Sydeuropa, speciellt Grekland och Portugal, har istället dragit på sig en evig ekonomisk kris med denna valuta.
Sverige har en mycket stark ekonomi. Vi har inget att vinna på att beblanda vår ekonomi med ekonomiskt svaga länder som länderna i östeuropa eller Grekland och Portugal.
EU bör istället reducera samarbetet till att bara gälla den gemensamma marknaden, vilket inte behöver betyda en gemensam valuta. EU har gapat över för mycket, inte minst för många länder och det finns inget som hindrar att man samarbetar med varandra utan en union av EUs kaliber. En del euroländer vill ju återinföra sin gamla valuta. Det går inte att få länder med helt olika förutsättningar att driva en gemensam ekonomisk politik (särskilt inte en nyliberal).
Det är tveksamt om alla länder skulle jubla över beslutet om att införa euro. Redan nu obstruerar ju flera länder mot de gemensamma besluten, framför allt när det gäller flyktingar. En sådan här maktdemonstration från EUs sida kommer bara att stärka de krafter som vill lämna unionen.
Minska ambitionerna istället, så kanske arbetet kan bli effektivare och billigare i denna koloss på lerfötter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar