torsdag 21 september 2017

Bidrag OK för f d moderat minister

Den förra infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Swärd blir snart vd för Sveriges byggindustrier. Och plötsligt tycker hon inte att subventioner till byggindustrin för att få ner byggkostnaderna, och därmed hyrorna, är någon bra idé. Märkligt för en person som varit så för ROT-systemet där företagen gynnas med subventioner. Istället tycker hon att man ska satsa på bostadsbidrag till individer. Ännu märkligare för att komma från en moderat f d minister. Där har ju annars bidrag till individer varit ett rött skynke.
Så vadan denna omsvängning? Förmodligen är det så att det viktiga för byggindustrin är att det byggs lönsamma bostäder och hyresrätter är inte lönsamma. Och det får inte byggas för mycket för då sjunker efterfrågan på de allt dyrare bostadsrätterna. Byggbolagen ska tjäna pengar.
Istället ska kostnaden för svindyra hyror vältras över på skattebetalarna genom bostadsbidrag. De lär ändå behöva öka med tanke på de borgerligas och Svenskt Näringslivs önskan om låga löner för nyanlända. 8000 före skatt tycker Svenskt Näringsliv är lagom som månadslön. Det räcker inte till en nyproducerad etta en gång. Här skapas ett livslångt bidragsberoende, inte bara av bostadsbidrag.
Vi är alla med och betalar för både subventioner och bidrag. Men bostäder är en samhällelig nödvändighet och det ligger i samhällets intresse att folk har råd att bo.Däremot är det bra för alla om individerna kan klara hyran själva. Även om det självklart behövs bostadsbidrag för dem som inte gör det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar