måndag 12 juni 2017

Posten är en samhällsfunktion

Såg på nyheterna häromkvällen hur det ser ut på Post Nords depåer. Lådor med outdelad post. Och ingen har tid att ta itu med det, bl a för att Post Nord har skurit ner personalen med tusen personer de senaste åren och brevbärarna får ständigt större utdelningsområden. Jag känner flera som inte fått viktig post i tid.
Någon borde upplysa herrar Koskull och Wahlroos om att Posten faktiskt har ett samhällsbärande uppdrag. Det är en grundfunktion i varje samhälle. Om inte annat borde det vara regeringens uppgift att se till att denna samhällsservice fungerar. Men sen Posten blev affärsdrivande med vinstintresse är det aktieägarna som står i fokus, inte medborgarna. Och efter sammanslagningen med danska posten har det bara gått utför.
Regeringen m fl kanske tror att internet är svaret på allt. Men internet är så mycket mer sårbart i ett samhällskritiskt läge än Posten. Det är skrämmande att se hur olika samhällsfunktioner blir alltmer beroende av IT, samtidigt som hoten mot sådana system ökar.
Som samhällsmedborgare har man rätt att kräva en fungerande postgång över hela landet. Liksom tillgång till bredband, eftersom vi hela tiden uppmanas att göra allt och hitta allt på internet.
Man kan inte låta privata aktörer med vinstintresse sköta centrala samhällsfunktioner eller att funktioner som Posten och järnvägen ska drivas på detta sätt.
Dels måste det finnas tillräckligt med folk som gör sitt jobb professionellt, dels direktiv från regeringen om att dessa funktioner är vitala och ska fungera för alla medborgare. Det är det minsta vi som medborgare kan förvänta oss.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar