måndag 26 juni 2017

Vi har försatt oss i försämrat säkerhetsläge

Nu ojar sig försvarsministern med flera om vårt "försämrade säkerhetsläge". Ryssland närmar sig hotfullt med sina plan när Sverige är uppe och flyger.
Men regeringen och tidigare regeringar har faktiskt orsakat detta försämrade läge själva. I den stund vi skrev på det s  k värdlandsavtalet med Nato har man ju inbjudit Rysslands "motpart" att agera militärt i vårt land. Det absolut sämsta för vår säkerhet är att gå med i Nato. Att hålla stora militärövningar i Östersjön med Nato, där Nato har tillgång till vårt land, kan ju inte upplevas som annat än en provokation.
En gång i tiden talade våra politiker, framför allt Olof Palme, om Norden som en kärnvapenfri zon och nedrustning var ordet för dagen. Nu verkar vi tro att det snarare är konflikt, kanske krig, som är nästa steg.
Om vi vill ha säkerhet i vårt land, håll då Nato borta från vår mark och våra kuster.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar