onsdag 1 november 2017

LSS eller rut-avdrag?

Nu börjar t o m Försäkringskassan själva att tycka att det är orimligt att neka så många personlig assistans enligt lagen om stöd och service för funktionsnedsatta (LSS). Så många som 80 procent av ansökningarna avslås. Men regeringens ord är uppenbarligen viktigare. Kostnaderna måste ner.
Detta är helt inhumant av regeringen. Barn som inte kan andas själva får inte assistans. Det antyds att man är på väg tillbaka till de hem för handikappade barn som fanns en gång för barn till föräldrar som inte kunde ta hand om dem själva. Det är uppenbarligen billigare än personlig assistans.
Jag föreslår en omprioritering för regeringen. Varför inte minska det orimliga rut-avdraget, där framför allt välbärgade hushåll kan få rabatter för sånt som varje medlem i ett hushåll kan förväntas klara själv. Alternativt köpa såsom t ex it-tjänster. Varför ska just dessa tjänster rabatteras? Varför inte hårvård eller taxi t ex?
Nej. minska eller ännu hellre ta bort, rut-avdraget (och rot) och se till att det finns pengar för det som är viktigt i ett samhälle, nämligen att alla kan få leva så goda liv som möjligt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar