fredag 28 april 2017

Björklund vill diskriminera från början

Så är han där igen, Björklund. Med sitt tal om att nyanlända bör ha lägre löner för att lättare få jobb. De ska m a o diskrimineras redan från början.
Vi vet redan att det finns gott om oseriösa arbetsgivare som redan ger löner, inte minst till papperslösa, långt under minimilönen. Att nu lagstifta om lägre löner (för det måste ju handla om det, normalt sköter ju arbetsmarknadens parter lönebildningen) är att ge grönt ljus åt dessa oseriösa arbetsgivare att fortsätta utnyttja människor.
För att inte tala om den människosyn Jan Björklund ger uttryck för. Även nyanlända ska betala hyra och mat, och den kostar lika mycket för dem som för oss. (Dessutom vill ju karln ha marknadshyror, hur nu det går ihop). Då får de bidrag kanske Jan B menar. Det kan alla ansöka om som har en inkomst under minimistandard.
Men då är det väl bättre att dessa nyanlända så fort som möjligt kan komplettera sin utbildning med svenska plus den eventuella yrkesinriktning de har, om den inte räcker. Med Jan Björklunds lösning skapar vi en underklass (i den mån den inte redan finns) som får allt svårare att klara sig i det svenska samhället. Vem tjänar på det, utom de som gärna utnyttjar andra för egen vinning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar