torsdag 27 april 2017

Varför fortsätter vi bygga vattentoaletter?

Vattenbristen är här. Det är bevattningsförbud i vissa svenska kommuner redan. Det sägs att man väntat sig detta runt 2050 och än vet man inte om denna brist är en variation eller en mer permanent klimatförändring.
Icke desto mindre fortsätter vi precis som vanligt. Vi fortsätter bygga hus med vattentoalett trots att det ju är helt orimligt att rent ut sagt skita i vårt eget dricksvatten. Det är inte hållbart. Var är alla de innovationer som det talas så mycket om att vi har på gång för ett hållbart samhälle? De behövs nu, inte när problemen redan är mer än akuta. Om man räknar med vattenbrist till 2050 (det är bara drygt 50 år dit) måste man ju börja ställa om nu. Krisen verkar ju redan vara här och det måste ju gå att hitta en annan lösning för avlopp än vattentoalett.
Detsamma gäller bilar. Man har nu upptäckt (vilket är märkligt sent) att dieselbilar släpper ut massor med farliga ämnen. Det har talats i decennier om att trafiken är en av de största miljöbovarna, ändå händer nästan ingenting. Det är inte 2050 vi måste börja byta till elbil, det är nu. Och då måste flera insatser till. Skrotningspremie för fossildrivna fordon. Förbud för tillverkning av nya. Inbytespremie för miljöbilar och tvingande omställning för alla mackar att ha laddstolpar och biobränslen.
Detta kommer naturligtvis att hända för sent. Marknaden är den stora bromsklossen, såvida inte människor faktiskt inser hur allvarligt läget är. Men alltför många fake news kommer att tala för
fortsatt miljöförstöring. Välkommen till torrperioden!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar