måndag 6 mars 2017

Apoteken visar att marknaden inte fungerar

Hur många bevis krävs för att visa att marknaden inte fungerar? Marknaden ska ju reglera att de som tar ut överpris ska konkurreras ut av billigare alternativ. Men så fungerar inte dagens marknad. Apoteken är ännu ett exempel. Där har priserna stigit med 70 procent på vissa läkemedel sedan avregleringen 2009. Det enda som hänt är att övriga följer efter.
På små orter finns dessutom kanske bara ett apotek, så folk är så illa tvungna att handla där, om de inte ska åka till någon större ort, vilket i sig är en merkostnad.
Alliansen såg som vanligt till att gynna de sina. Det är ju främst de långtidssjuka och gamla och multisjuka som drabbas och som dessutom har minst pengar. Välbeställda behöver inte vända på slantarna. Snarare investera i aktier i privata apotek.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar