söndag 16 november 2014

Hur relevant kan folkpartiet bli?

Jan Björklund vill att folkpartiet ska bli mer relevant i människors vardag, skrev han på DN Debatt häromdagen. Folkpartiet är efter valet det näst minsta borgerliga partiet. I en av de senaste opinionsundersökningarna var de nere på fyra procent.
Björklund har rätt i att folkpartiet förknippas med bara en fråga - skolan. En nog så viktig fråga, men kanske människor i sin vardag ändå inte tycker att betyg från årskurs fyra (som man nu vill bråka med regeringen om) är den viktigaste frågan för en bättre skola.
De som följt folkpartiet lite närmare kan också utkristallisera medlemskap i Nato och ny kärnkraft som viktiga frågor för partiet. Men relevans i folks vardag??
Den sociala välfärden behöver utvecklas skriver Björklund i sitt debatt inlägg och fortsätter: "Valfrihet och individens egna önskemål måste få vara av större betydelse för utformningen av vår välfärd."
Men är det inte precis det vi fått? Flera hundra hemtjänstföretag att välja på. Men om individen ska få mer att säga till om, kanske inte vinstintresse från företagens sida går så bra ihop med individens önskemål. Här behöver folkpartiet välja. Vems sida står man på egentligen?
Han säger också att han inte vill ha något samarbete med socialdemokraterna. Det är bra. Det kanske kan tydliggöra skillnaden mellan höger och vänster om Löfven måste förlita sig på V.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar