måndag 20 augusti 2012

Kortsiktiga åtgärder inom utbildningsväsendet

Regeringen sänder märkliga signaler hela tiden. I ena stunden är forskning och utbildning det viktigaste vi ska satsa på för att stärka Sveriges konkurrenskraft. I nästa ska universitet och högskolor skära ned studieplatser för att regeringen gör åtstramningar.
Björklund skyller på att ungdomskullarna blir färre. Ingen tanke på att äldre kanske också behöver vidareutbildas, omskolas etc för att matcha arbetsmarknadens behov.
Dessutom visar hans gymnasiereform att ungdomar inte söker till yrkesprogrammen för de vill ha möjlighet till högskoleutbildning, om inte genast efter gymnasiet så senare.
Kortsiktigheten i regeringens politik är legio. Hur ska man kunna tro att denna regering, som knappt klarar att tänka mandatperioden ut, ska ha några svar på framtidens utmaningar?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar