onsdag 15 augusti 2012

Funktionsnedsatta isoleras - politikerna festar

Allt fler personer med funktionsnedsättning har blivit av med sin assistansersättning de senaste åren. Bedömningarna av behoven blir allt hårdare och människor som inte kan gå ut, äta själva eller ens klä sig, får plötsligt sina timmar med assistans begränsade.
"För att ett behov ska vara grundläggande vid hygien räcker det inte att personen behöver hjälp med att tvätta håret, utan personen måste behöva hjälp med toalettbesök och att tvätta sig. Minuterna i behovsbedömningarna räknas ofta in absurdum. Om timmarna understiger 20 i veckan nekas den handikappade rätt till personlig assistans." skriver Aftonbladet.
Nyligen visades ett fall på TV med en rullstolsbunden och dessutom blind kvinna, som nu skulle bli av med sin assistans. Häromdagen beskrevs ett fall med en MS-sjuk person som inte heller ansågs berättigad till något utöver det minimalaste.
Lagen om stöd och service för funktionshindrade (LSS) börjar bli helt tandlös. Lagens syfte var att människor med svåra funktionshinder skulle kunna leva ett fullvärdigt liv på så lika villkor som möjligt med övriga medborgare. Med detta minuträknande handlar det istället om att åter knuffa tillbaka dessa människor i ett isolerat och ovärdigt liv.
Vad gör då den ansvariga ministern, Maria Larsson (kd). Jo, hon jagar fuskare. I ett inlägg i SvD skriver hon att vi måste komma åt fusket med assistansersättning. Det är hennes fokus. Självklart ska fusk beivras, men som det ser ut nu verkar man kasta ut barnet med badvattnet. Det blir än mer absurt när man ser vilka excesser i fester och ersättningar politiker och myndigheter ägnar sig åt.
Medan assistansbehövande måste se till att de kan göra sina behov just när en eventuell personlig assistent visar sig.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar