torsdag 16 augusti 2012

Det blir aldrig rätt att införa utsläppsminskningar

I dagens SvD frågar sig Alen Musaefendic om det nu är rätt tid att införa EUs svaveldirektiv. Fast 2015 är ju inte direkt nu.
Han skriver: "2015 införs EU-direktivet för svavelutsläpp. Det kommer att vara 35 gånger hårdare i Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen än i de andra europeiska vattnen. Den svenska basindustrin, som till stor del exporterar via de diskriminerade haven, kommer som resultat av ökade kostnader att tappa i konkurrenskraft. Troligen följer nedskärningar i arbetskraft och kapacitet."
Det kommer aldrig att vara rätt tid att införa utsläppsbegränsningar. Det är alltid någon som förlorar på det. Men nu har ju faktiskt EUs ledare tagit på sig att minska utsläppen av allehanda miljöfarliga ämnen. Det är inte det man ska ifrågasätta.
Istället bör man, precis som Alen, visa på diskriminering och snedvriden konkurrens och så får våra politiker jobba med detta i EU och kräva kompensation. Det är ändå rätt många länder som berörs, så helt omöjligt kan det ju inte vara att sätta press på EU.
Någon gång måste också miljöproblematiken tas på allvar.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar