tisdag 22 oktober 2013

Försämrade resultat på flera välfärdsområden

Kanadensiska forskare kommer med en sorglig rapport. De har länge studerat de nordiska länderna utifrån en folkhälsoaspekt och konstaterat att de nordiska länderna genom sin progressiva välfärdspolitik har världens bästa folkhälsa, barnadödlighet och livslängd. De skriver att ” reducerad fattigdom och säkerhet på arbetsmarknaden har lett till lägre barnadödlighet, ökad livslängd, exceptionellt god hälsa bland barn och unga och förmågan att behålla hälsan hos de mest sårbara i samhället även under ekonomiska krisperioder under 1980- och 90-talen.”Men framför allt i Sverige har nu denna positiva utveckling vänt, menar man. Rapporten konstaterar att ” Samtidigt har inkomstklyftorna och fattigdomen ökat mest i Sverige, och acceptansen för inkomstskillnader har ökat, parallellt med en ökande attityd om att individuella val inom hälsa är viktigt.”AB citerar vidare: ”Sett till den snabba förändringen i Sverige förespås folkhälsan försämras drastiskt här inom fem år.

– Vi kommer att studera folkhälsan i Sverige nu. Det här är inte någon bra utveckling. Vi alla inom forskningsområdet förespråkar jämlikhet inom hälsa och har sett till er som föregångare. Nu undrar många hur ni kan vända er mot just det som gjort er så framgångsrika.” Det säger en av forskarna, Dennis Raphael.Göran Hägglunds folk förnekar givetvis detta (trots att det inte är den enda rapport som beskriver hur god hälsa hänger ihop med jämlikhet). Och moderaterna utmålade ju Sverige som rena paradiset på sin stämma. Det är knappt att något mer behöver göras, allt är så perfekt redan.Men om folk köpte moderaternas nyspråk för sju och t o m tre år sedan, gör de det inte längre. Sverige står på det sluttande planet. Ännu ett jobbskatteavdrag och fler dåliga resultat på än fler välfärdsområden är att vänta.2 kommentarer:

  1. Mellin var dock snabbt ute och försvarade Rajrajs politik i vanlig ordning.

    SvaraRadera
  2. Ja, det är ju inte så att den här forskaren är ensam om att komma fram till sådana här resultat. Man behöver bara läsa boken "Jämlikhetsanden" för att få ytterligare bevis.

    SvaraRadera