tisdag 22 oktober 2013

Kollektivtrafiken minskar i Stockholm

SL:s prognoser talar om en minskande andel kollektivresenärer i Stockholm. ” Andelen kollektivtrafikresenärer väntas dock inte öka i Stockholms stad. I Stockholms län väntas andelen kollektivresenärer minska, enligt SL:s prognoser. Anledningen är utbyggda vägar och ökade disponibla inkomster.

Under de senaste decennierna har kurvan gått nedåt för kollektivtrafiken i länet. Andelen kollektivresenärer är betydligt lägre i dag jämfört med 1980” skriver SvD.

M a o, tvärtemot vad alliansen påstår om sin gröna linje och Stockholm som en ”miljöhuvudstad”, bidrar M-politiken med jobbskatteavdrag och infrastruktursatsningar på vägtrafik, till en ökad miljöpåverkan.

I och för sig var det länge sen någon i styrande i Stockholms stad och län ville satsa på kollektivtrafik, så den vikande kurvan har också med den nyliberala tidsandan de senaste årtiondena att göra.

Och så länge alliansen sitter vid makten kommer den att fortsätta göra det.2 kommentarer:

  1. Tja, hittills har det sedan några år tillbaka åtminstone på den röda t-banelinjen blivit fler och fler som åker. Men det är klart, med ökande arbetslöshet minskar behovet att med kollektivtrafik ta sig till jobbet.
    Bogerligt styrda SL:s slutsats torde ha sin grund i att man inte vill investera eftersom det skulle a) höja biljettpriset och troligen också b) landstingsskatten.

    SvaraRadera
  2. Ja, framför allt det senare avskräcker dem säkert från att ens tänka tanken.

    SvaraRadera