torsdag 31 oktober 2013

Borgerlig press försöker motbevisa verkligheten

Regeringspolitik är något helt annat än de skandalartiklar vi får läsa i tidningarna om hur samhället fungerar. Det skriver förra moderata riksdagsledamoten Helena Rivière i en ledare i SvD. Här är ”hela listan” som hon kallar det på vad alliansen faktiskt åstadkommit:

”Vi har fått skattelättnader på arbete, anställning och företagande. Men skattelättnaderna har inte minskat skatteintäkterna. De har i stället ökat jämfört med 2006. När 200000 fler jobbar blir det fler som är med och finansierar välfärden. Det blir mer resurser till skolan, vården, omsorgen. Det är mer per elev i grundskolan, mer per elev i gymnasieskolan. Som andel av BNP är de offentliga investeringarna i utbildningsväsendet bland de högsta i hela OECD.

Det är fler händer i välfärden. Antalet sysselsatta i kommunfinansierad välfärd har ökat. Antalet arbetade timmar har ökat. Sverige har fler läkare, fler sjuksköterskor, fler vårdcentraler och fler apotek i dag än 2006. Vi har kortare vårdköer. Skolorna har högre lärartäthet med fler behöriga lärare i dag än 2006. Vi har fler barn i förskolan i dag än 2006 utan att barngrupperna har blivit större. Vi har fler studenter i dag vid universiteten än 2006. Vuxenutbildningen har fått större resurser.”

Någon som känner igen sig?

Ingen uppgift om var dessa uppgifter kommer ifrån. Finns de bara i moderaternas valmaterial?

Är det uppgifter från Täby och Danderyd och välmående skånekommuner?

Vad spelar det t ex för roll om vi har de högsta investeringarna i utbildningsväsendet i hela OECD, när en stor del av investeringarna går till vinster hos riskkapitalister och utbildningsresultaten sjunker?

Och Per Gudmundsson i dagens ledare i SvD vill tapetsera hela Sverige med budskapet att jobben kommer och det är Reinfeldts och Borgs förtjänst.

Den borgerliga pressen går till offensiv. Har de rödgröna motsvarande kanaler att föra ut sin politik igenom? Eller räcker det med att verkligheten talar?Inga kommentarer:

Skicka en kommentar