måndag 28 oktober 2013

Sex mer intressant än kärlek i kristendomen?

Är det inte typiskt att en av frågorna till vår nya ärkebiskop Antje Jackelén tror på jungfrufödsel? I vår sexfixerade tid blir denna fråga forum för flera debattartiklar i bl a SvD. Hade Maria sex med en man eller var hon jungfru när hon födde Jesus? Vår ärkebiskop krävs på svar.

Who cares? Denna myt är ju bara ett utslag av tusenårigt kvinnoförakt. En kvinna som haft sex, gift eller ej, var besudlad och inte värdig att föda en gud.

En intressant aspekt av kristendomen är, att trots att man bejakar de tio budorden, med ”Du skall inga andra gudar hava jämte mig” som det första, är det ju precis det man bryter mot när man dyrkar Jesus.

Å andra sidan är ju Jesus en betydligt mer spännande gestalt än gud. Han har ju en historia, han finns avbildad på olika sätt (som en av få) och blir en gammal tids idol. Därför måste Jesus åtminstone vara guds son, så att det blir legitimt att dyrka honom.

Här är islam, som ju är en yngre variant av samma historia, mer konsekvent, för Mohamed är guds profet och inte hans son. Verkar mer realistiskt, men lite tråkigare.

Men bibeltrohet känns ändå för väldigt många alltmer långsökt i vår tid. Det hedrar Jackelén om hon väljer att fokusera på de mer filosofiska och allmänmänskliga delarna i kristendomen. Att ”kärleken övervinner allt”. Det finns tillräckligt mycket hat i världen, inte minst bland just religiösa. Om kyrkan och religionen ska ha någon framtid måste den stå för framtidstro och inte baseras på tusenåriga böcker.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar