fredag 11 oktober 2013

Handla inte hos de här företagen

Är det någonting företag gärna skryter med så är det sitt s k CSR-arbete (corporative social responsibility, socialt ansvar för företag). Det lyfts alltid fram i årsbokslut och högtidliga sammanhang, hur de arbetar för goda arbetsförhållanden varhelst deras verksamhet bedrivs.

Och många är bra och gör verkligen insatser för sina anställda ute i världen. Ikea, RNB, MQ, Gina Tricot och New Wave Group hör inte till dem.

Efter den allvarliga olyckan i Bangladesh, då en syfabrik föll samman och 1100 personer omkom, har fackliga organisationer på plats och även FN-organet ILO (International Labour Organization) tagit fram ett avtal för att öka bygg- och brandsäkerheten i företag som arbetar för stora utländska företag (och förhoppningsvis också inhemska). Men ovan nämnda företag har inte skrivit på detta avtal. De är rädda för vilka ekonomiska implikationer det kan medföra. Så mycket för socialt ansvar. ”Rör inte min vinst” är deras devis.

Så handla inte hos dessa (JC och Polarn o Pyret hör till deras varumärken) om du vill vara solidarisk med dem som syr våra kläder, som företagen dessutom betalar underpris för.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar