lördag 9 juli 2011

Juholtfrossa

Juholtfrossan griper omkring sig i de borgerliga leden. DNs ledare idag visar hur desperata regeringens försvarare börjar bli.
Det är Juholt som idag talar om utanförskapet, som ökat enormt under regeringens tid vid makten. DN hänvisar till småpartiernas förslag som exempel på att regeringen också har idéer att komma med. T ex centerns (och Billströms) vurm för arbetskraftsinvandring. Som hittills mest verkar ha lett till lönedumpning.
Det enda man numera har att komma med när det gäller regeringen är Anders Borg. Med en politik som går ut på att lägga pengar på kistbottnen, så att vi ska ha råd med än fler skattesänkningar. Övriga medel går till privata företag som tar över den offentliga sektorn, med korruption och minskad insyn som följd.
Investeringar som kostar idag, men som utvecklar samhället på sikt, lyser med sin frånvaro.
Allt fler börjar inse att det är så här det förhåller sig. Det är inte det Sverige de flesta vill ha. Och Juholt talar om detta - berättelsen om ett Sverige som nu lever i de kortsiktiga vinsternas tid och ger visionen av hur man kan komma ur detta.
Inte underligt att borgerligheten fått Juholtfrossa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar