fredag 5 juni 2015

Förändrade villkor bara för hyresgäster

Långtidsutredningen föreslår bl a en mindre höjning av fastighetsskatten som en åtgärd bland andra för att öka rörligheten på bostadsmarknaden. Tanken är att det ska finansiera en sänkning av reavinst- och stämpelskatter.
Föreningen Villaägarna går genast i svaromål. Att höja fastighetsskatten eller förändra ränteavdragen vore väldigt riskabelt för svensk bostadsmarknad, menar de.
" - Att ändra de förutsättningar som rådde vid bostadsköpet mitt under ägandet utsätter hushållens ekonomi för risker. Dels ökar kostnaderna, dels minskar värdet på bostaden man köpt. Vi vet inte hur hushållen skulle hantera en sådan, förändring, säger Daniel Liljeberg, chefsekonom vid Villaägarna" enligt nyhetssajten statskoll.se
Ja, villaägarna är uppenbarligen ett känsligt släkte. Annat är det för hyresgästerna. Där ändras förutsättningarna ungefär en gång om året, med nya hyreshöjningar. För en del kan de där två extra hundralapparna göra att man måste lämna lägenheten.
Förmodligen anser ekonomerna att de ständiga hyreshöjningarna bara är bra för rörligheten på bostadsmarknaden. Alltid några somt tvingas röra på sig. Och ännu bättre förstås om hyresregleringen avskaffas. Då kan man definitivt bli av med dem som fortfarande sitter kvar i någon etta i innerstaden som ännu inte försålts till marknaden.
Med Villaägarnas resonemang kan ju ingenting någonsin förändras för någon, för då ändras förutsättningarna. Men detta gäller ju bara på en överhettad marknad där folk skuldsatt sig upp över öronen för att få någonstans att bo.
Eftersom bostadsbristen är så stor i hela länet, ja i hela regionen, kanske man måste lyfta blicken från innerstaden och arbeta mer med hela regionen. Dessvärre kan inte alla bo i Stockholm och staden får inte bli ett rikemansghetto för bara välbärgade. Ett helhetsperspektiv över kommun- och länsgränserna efterlyses!

-

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar