torsdag 22 september 2016

Varför finns religiösa skolor om de inte utövar religion?

Nu rasar debatten om religiösa skolor igen. Jan Björklund kastade ut en brandfackla om att de borde förbjudas. Det hedrar honom. Men liberalerna i hans eget parti har gått i taket och att friheten är hotad.
Jan Björklund är ju en av de ivrigaste förkämparna för det fria skolvalet, så man kan förstå om partikamraterna blir förundrade. Men vissa typer av skolor hör helt enkelt inte hemma i Sverige, det gäller all form av religiösa skolor.
Försvararna säger att de är som vilka skolor som helst och följer den svenska skolplanen. Men om de är det, varför är det då så angeläget att de ska vara religiösa? Är det för att barnen i de här skolorna inte ska komma i kontakt med andra barn med annan bakgrund? En inlåsningseffekt som hela skolvalet för övrigt bidrar till. Och skolvalet handlar ju om föräldrarnas val i första hand, inte barnens.
I Sverige ska religion vara privat. Vårt samhälle är sekulärt och religion får utövas i kyrkor och moskéer och på fritiden. I skolan och arbetslivet hör den inte hemma.
Så stå på dig i den här frågan, Jan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar