lördag 18 september 2010

Vi behöver inte SD - de finns redan

Inom alliansen pågår "ett bråk om asylpolitik" enligt tidningen Riksdag & Departement. Man håller på att justera asylreglerna inom EU för att få en mer likartad behandling av asylsökande inom EU, vilket ju kan tyckas vara bra med tanke på hur vissa EU-länder behandlar flyktingar. Men det kan å andra sidan betyda en skärpning av den svenska asylpolitiken.
Och den är redan rätt skärpt, vilket SD förmodligen inte har en aning om (eller vill veta). T ex är våra visumregler så strikta att i stort sett inga medborgare från utomeuropeiska kontinenter(undantaget Nordamerika och Australien) överhuvudtaget får visum för att t ex hälsa på sina släktingar eller vänner. Det är knappt att prominenta personer. inbjudna till konferenser, får visum om de kommer från Afrika eller Mellanöstern. Allt i en rädsla för att de ska söka asyl. Anhöriginvandringen är ytterst strikt och gäller bara den närmaste kärnfamiljen (om ens det).
Så vad ska vi med SD till, när våra gränser redan är så tillbommade?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar