måndag 6 januari 2014

Annie Lööf - den sista ideologen

Säga vad man vill om Annie Lööf, men populist kan man inte kalla henne, till skillnad från flera andra ledande alliansföreträdare. Hon vidhåller stenhårt att riskkapitalbolag ska få fortsätta driva verksamheter inom vård, skola och omsorg och ta ut vinst. Och företag ska få skatteavdrag för att anställa. Det har kostat staten miljarder hittills. Vore bättre om stat och kommuner hade råd att anställa själva. Då finns inget vinstintresse heller.

Men Annie Lööf är en äkta ideolog. Hon vägrar se att hennes idéer skapar ojämliket, korruption och sämre kvalitet. Det är vad vi har sett hittills av riskkapitalbolagens framfart. Framför allt tar de ingen risk. Håvar hem vinsten och säljer till nästa s k riskkapitalist. Verksamheten kommer i andra hand.

Centerns idéer är udda i det svenska samhället. Vi minns ju alltför väl det av högsta ort sanktionerade idéprogrammet, som dock till stora delar fick skrotas när det mötte partiets gräsrötter.

Förhoppningsvis kommer dessa gräsrötter att rösta på något annat, när de ser att partiledaren håller fast vid sina extrema ståndpunkter som inte alls omfattas av majoriteten av svenska folket. Centern i dess nuvarande form har gjort sitt i svensk politik. Dags att lämna scenen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar