måndag 20 januari 2014

Den ekonomiska utvecklingen är pervers

En deprimerande rapport har kommit från den internationella arbetsorganisationen, ILO. Alla har trott på en återhämtning på finansmarknaderna, men den återhämtningen avspeglas inte på arbetsmarknaden."Under förra året blev ytterligare fem miljoner människor arbetslösa. Nu går över 202 miljoner människor arbetslösa. Sex procent av jordens befolkning går utan arbete - trots att allt de önskar är ett jobb." refererar SvD. Värst är ungdomsarbetslösheten.Bara i Europa uppgår ungdomsarbetslösheten till 22 procent. En katastrofal siffra för en utvecklad kontinent, skriver SvD. Men det är kanske där felet ligger. Europa är kanske överutvecklat. Vi har rationaliserat så mycket att människor blivit överflödiga och företag kan ändå göra jättevinster. Finansmarknaderna är inget mått på om det går bra för människorna. Där köper och säljer man papperspapper till ständig övervärdering och så kommer en bubbla med jämna mellanrum. Några rika förlorar några av sina miljoner, men berörs inte speciellt utan börjar om från början. Samhällen drabbas däremot. Utan arbetstillfällen minskar möjligheterna för människor att försörja sig, skatteunderlager minskar och därmed den allmänna välfärden. Fattigdomen ökar. Därför är ett steg att självklart beskatta finansiella transfereringar (Tobinskatt). I en annan rapport (Oxfam), som läggs fram World Economic Forum i Davos i veckan, sägs att de 85 rikaste i världen äger tillgångar motsvarande vad 3,5 miljarder av den fattigaste hälften av jordens befolkning äger tillsammans. Den ekonomiska utvecklingen är m a o pervers. Det är dags att låta dem som tjänar mest också betala mest.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar