söndag 12 juli 2015

Mobbas arkitekter som vill passa in?

SvD har idag ett reportage om vad turister tycker om Stockholm.Turisterna tycker om Gamla Stan och att det finaste med Stockholm är vattnen och naturen och flera nämner den vackra färgen på husen.
Det är något för dagens arkitekter att fundera på. Vad gör Stockholm unikt? Jo, vattnen och närheten till naturen. Ändå envisas politikerna med att det hopplösa Slussenförslaget ska genomföras. Arkitekterna tävlar om skrytbyggen i glas och betong. Men detta finns ju överallt!
Inte minst är många arkitekter inne på skyskrapor á la Dubai. Varför ska Stockholm likna städerna i rika oljeemirat eller för den delen växande u-landsstäder? Det är som om man är kvar i 50-talets tänkande om modernism. Just nu är den stora trenden om man ser till de nya hus som byggts SVART! Svarta hus eventuellt med glas. Eller eventuellt i den mörkaste rödbruna tegelfärgen. Varför vill man ha svarta hus i ett land som är så mörkt som vårt?
Det förekommer antagligen någon form av arkitektmobbning, där de som vill rita hus som passar in i befintlig miljö, hånas för att inte våga sticka ut och vara "nyskapande och annorlunda". Ta bara det omöjliga "osthuset" i Gubbängen söder om Stockholm, som man vill pressa in i en park där husen runt omkring är byggda på 40-talet. Ett agerande totalt okänsligt för omgivningen och dem som bor där. Huset kanske är kul på ett ställe där det får stå lite för sig självt som ett utropstecken, men totalt feltänkt i den föreslagna miljön. Får arkitekter ingen utbildning i omvärldsanalys? Är det bara deras egna lilla projekt som räknas oavsett var det ska byggas?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar