torsdag 22 oktober 2015

Klarar vi dagens flyktingsituation?

Nu börjar flyktingsituationen bli alltmer ohållbar. Det är en sak att vilja, en annan att kunna. Än kanske vi inte har nått gränsen för ett värdigt flyktingmottagande, men man kan inte förvänta sig att kommuner som tidigare kanske tagit emot ett tjugotal ensamkommande flyktingbarn under ett år, plötsligt ska kunna ta emot 50 om dagen på ett rimligt sätt.
Det civila samhället behövs mer än någonsin, men det är också viktigt att det blir tydligt vilken roll det ska spela i förhållande till myndigheterna. Det får inte bli så att motsättningar skapas, utan de måste komplettera varandra.
Men när vi är nere på tältlägersnivå, börjar det ändå kännas som att "kan vi verkligen klara den här anstormningen"? EU måste börja fungera som en solidarisk enhet, varför ska vi annars vara med.
Det är viktigt att skilja på denna känsla av att "klarar vi av det här" och SDs propaganda. SD bryr sig inte om svårigheterna med att ta emot så här många på en gång eller varför de här människorna flyr. Deras utgångspunkt är att Sverige upphör att vara "svenskt" med invandring. Det är en åsikt med rötter i nazismen.
Låt oss hoppas att regeringen kan komma överens med övriga partier om hur denna svåra situation ska hanteras, utan att hamna i SD-träsket.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar