fredag 23 oktober 2015

Tillfälliga uppehållstillstånd fel svar på problemen

Det gläder mig att vänsterpartiet inte ställde sig bakom de övriga partiernas överenskommelse om hur flyktingfrågan ska hanteras, där tillfälliga uppehållstillstånd var ett av huvudnumren. Tillfälliga uppehållstillstånd är ju så kontraproduktivt. Hur ska människor som inte vet om de får stanna här, vara intresserade av att lära sig svenska, rota sig här. Det blir ju en fortsatt väntan på besked i åratal. För att inte tala om den ökade byråkrati som detta kommer att medföra i form av nya bedömningar.
Dessutom är det ju inte uppehållstillstånden som är den kritiska frågan. Det är ju hanteringen av dem som kommer nu, var de ska bo i väntan på besked, hur snabbt myndigheterna kan arbeta med asylansökningar etc, Det är logistiska och arbetsmarknadsproblem och handlar inte om ifall människor ska få stanna permanent eller inte.
Det är detta vi måste klara och jag är rädd att vi inte gör det om inte ovanstående problem löses.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar