måndag 28 september 2015

Fler rika sommargäster gynnar inte skärgården

De borgerliga vill luckra upp strandskyddet i framför allt Stockholms skärgård. De vill öka boendet och möjligheten att försörja sig som skärgårdsbo, säger de. Hur naiv får man bli?
Om man inte villkorar en sådan uppluckring kommer vi bara att få ytterligare pampiga sommarhus längs stränderna för dem som har råd, vilket inte tillför mycket till dem som faktiskt vill bo och verka i skärgården.
För att stränderna, som har mycket starkt skydd i lagen, ska tillåtas bebyggas måste det finnas restriktioner. Förslagsvis ska endast permanentboende tillåtas inom strandskyddat område. Eller att man lägger någon form av arbetsplats där (men varför ska en sådan  ligga i just strandläge?)
Nej, med tanke på hur alliansen verkat under sina åtta år vid makten, är detta bara ännu ett förslag att gynna välbeställda, som nu inte får härja hur de vill längs stränderna. Redan idag är mycket av stränderna i innerskärgården fullbebyggda med stora sommarvillor.
Det enda som skulle gynna dem som nu bor permanent i skärgården är fler permanentboende och fler arbetsplatser, vilket också gör att service som skola och affärer kan vara kvar.
Rika sommargäster, som inte heller betalar skatt i kommunerna, ger bara tillfälliga inkomster under några korta sommarmånader.
Så fortsätt värna strandskyddet därute, så länge det inte tydligt ger skärgårdsborna fördelar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar